List of public holidays of the Gymnasium State

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

List of public holidays of the Gymnasium State includes all public holidays and important days observed in the Gymnasium State. Although the Senate or one of its predecessors proclaimed the following days as either a public holiday or an important day, there exists no law defining them any further. The majority of the public holidays and important days are shared with the Czech Republic including holidays celebrating Czech statehood, though several Czech holidays were decided to not be observed. Though majority of Gymnazists is irreligious, Christian holidays are still observed. Original holidays of the Gymnasium State are highlighted.

Date English name Czech name Type Remarks
1 January New Year's Day Nový rok Public holiday Beginning of the new year.
Independent Czech State Restoration Day Den obnovy samostatného českého státu Public holiday Breakup of Czechoslovakia in 1993
16 January Jan Palach Remembrance Day Den památky Jana Palacha Important day Self-immolation of Jan Palach in 1969
27 January International Holocaust Remembrance Day Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Important day Liberation of Auschwitz concentration camp in 1945
14 March Science Day Den vědy Important day Birth of Albert Einstein in 1879 and death of Stephen Hawking in 2018
28 March Birthday of John Amos Comenius Den narození Jana Ámose Komenského Important day Birth of John Amos Comenius in 1592
7 April Education Day Den vzdělanosti Important day Establishment of Charles University in 1348
Movable Friday Good Friday Velký pátek Public holiday Crucifixion of Jesus Christ, Christian holiday
Movable Monday Easter Monday Velikonoční pondělí Public holiday Tradtional welcome of spring, Christian holiday
1 May Labour Day Svátek práce Public holiday Workers' strike leading to the Haymarket massacre in 1886
5 May May Uprising of the Czech People Květnové povstání českého lidu Important day Prague uprising in 1945
6 May Liberation Day Den osvobození Important day Liberation of Sušice by the US Army in 1945
8 May Victory Day Den vítězství Public holiday End of the Second World War in Europe in 1945
Movable Saturday Majales Majáles Public holiday May student celebrations
25 May Towel Day Den ručníků Important day Death of Douglas Adams
10 June Lidice Massacre Remembrance Day Vyhlazení obce Lidice Important day Lidice massacre in 1942
4 June Tiananmen Square Massacre Remembrance Day Den památky masakru na náměstí Nebeského klidu Important day Tiananmen Square massacre in 1989
27 June Victims of the Communist Regime Remembrance Day Den památky obětí komunistického režimu Important day Execution of Milada Horáková in 1950.
5 July Saints Cyril and Methodius Day Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Public holiday Arrival of Saints Cyril and Methodius to Great Moravia in 863
6 July Jan Hus Day Den upálení mistra Jana Husa Public holiday Execution of Jan Hus in 1415
1 September Independence Day Den nezávislosti Public holiday Independence of the Socialist State of Gymnasium
28 September Czech Statehood Day Den české státnosti Public holiday Murder of Saint Wenceslas in 929/935
28 October Czechoslovak Independence Day Den vzniku samostatného československého státu Public holiday Creation of Czechoslovakia in 1918
11 November War Veterans Day Den válečných veteránů Important day End of the First World War in 1918
17 November Struggle for Freedom and Democracy Day Den boje za svobodu a demokracii Public holiday Student demonstrations in 1939 and 1989
International Students' Day Mezinárodní den studentstva Public holiday
24 December Christmas Eve Štědrý den Public holiday Evening Christmas celebration
25 December Christmas Day 1. svátek vánoční Public holiday Birth of Jesus Christ, Christian holiday
26 December Second Christmas Day 2. svátek vánoční Public holiday Death of Saint Stephen, Christian holiday