National Anthem of New Capanesia

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
  (Redirected from Hymn New Capanesia)
Jump to navigation Jump to search
(RUSNC Romanization) Gosudarstvennyy gimn Soyuza DinKapanezia
(RUSNC Cyrillic) Госуда́рственный гимн Союэ Спкпрпнеэия
(Central Thai language)
เพลงชาติสหภาพนิวคาปานีเซีย

National anthem of New Capanesia
LyricsPiya Daengja, 25 August 2021
MusicAlexander Vasilyevich Alexandrov, 1939
Adopted1 August 2021
21 November 2021
(Improve new lyrics)
Audio sample

instrumental old version

instrumental new version
National Anthem of New Capanesia
  • [[:File:
    instrumental old version

    instrumental new version|file]]
  • help

National Anthem of New Capanesia or New Capanesia National Anthem This national anthem was lyricist by Piya Daengja The composer is from Russia. (the soviet union at that time) Alexander Vasilyevich Alexandrov in the name of composing the Soviet Union's national anthem long since 1939 during the Stalin era Currently, Russia or the Russian Federation is using this song. New Capanesia This song will be brought back on August 1st 2021. Along with composing lyrics and compositions The original Soviet era came to use. to adapt and create new meaning. This national anthem expresses patriotism and gratitude to oneself and the nation's institutions. National institutions are leaders who are geniuses. And going through the heat and cold for a stormy year This national anthem expresses love and concern for the people and all national institutions. with conscience and the courage to sacrifice, endure until today.

Lyrics Anthem National Of New Capanesia (21/11/2021 -14/7/2022)
Russian English Thai
Первый стих
First Verse
กลอนแรก
Союз Неруши Йи Пикоки Свопонюк All unions come together to be tough and brave to seize victory สหภาพทั้งหลายรวมมาเข้มแข็งกล้ายึดชัย
Накия Вака Лави Вели Ваярус Other nations hold us up! Now, it is obsolete ชาติอื่นหยัดเราไว้ดี! เดี้ยวนี้ล้างสมัย
са слав сувивада ни рови са йо я Ideas, passions, and intentions of our nation เจตนาอารมณ์เจตานงความเป็นชาติเรา
Ми ки кей кагути сай ке ки союз We shall be courageous, with power
พวกเราจงใจกล้า มีอิทธิพลอำนาจ
Припев
Chorus
คอรัส
Слався се шива наче Свободнае Ha! Our pride is advancing. Hey! Our free strength of labour.
ฮา! ภาคภูมิชาติเราก้าวหน้า เฮ้! เสรีแรงงานของเรา
Друшбы Нродов Ндочный Оплот!!!!! The strong fortress of our friendship! ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของเรา!
дядя!!!! Пинамве Ми Ван Сила Народная Ha! All comrades shall attain victory Hey! I, to you, am proud! ฮา! สหายทั้งปวงรับชัยชนะ เฮ้! ฉันภูมิใจในตัวเธอ!
сака ви су ком союз вадедо Lead us to great victory (Third Verse Ends) (Has hoorah) นำเราไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ (หลังกลอนที่สามจบ)(มี ชโย)
Второй куплет
Second Verse
กลอนที่สอง
Соло Сики Фан Пор Лапу Сеспани When the light of freedom shines through the storm เมื่อแสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุมา
Я Пия Велики Нам говорит Озарил Great Piya illuminates the way for us ปิยะผู้ยิ่งใหญ่ หันส่องทางให้พวกเรา
На Права Долей на Проднал Народуи He takes the people to the right destination ท่านพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
я на пукина по вики нас водавил!! Do not despise anyone who sees you as an enemy! อย่ามาเกลียดคามใครมาเห็นเป็นศัตรู!
Три стиха
Three Verse
กลอนที่สาม
Вай Беде Бесматный Иде Санородья Great triumph brings actual objectives ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พาเป้าหมายที่จริงแล้ว
Мой Видим Ледузе Леград Читрани We have seen everything, it has now reached us. เราเห็นสิ่งทุกอย่างแล บัดนี้ถึงเราแล้ว
и краску шнеми пунайа шишней Proudness is victorious. We shall be loyal to our fatherland. ความภาคภูมิมีชัยยะ รักภักดีต่อชาติข้า
есть будум вексда беззавере та я ни Thus we are proud to be united forever! ดังนั้นเราภูมิใจจะสามัคคีสืบไป!

On 14 July 2022. Leader of The Union Has changed all new lyrics because of the new communist.Therefore, all new songs have been changed to be in line with the former Soviet Union But let's be different. After that on 25 February 2023 Leader of The Union. Announced the decision to change new lyrics in the lyrics at the Three Verse. because old lyrics is too inconsistent. As a result, the government clearly came out with a resolution to change the lyrics officially on 25th February 2023. The old lyrics then became the lyrics of timeless history.


Lyrics Anthem National Of New Capanesia (14/7/2022 - 25/2/2023)
Russian English Thai
Первый стих
First Verse
กลอนแรก
Союз Неруши Йи Пикоки Свопонюк All unions come together to be tough and brave to seize triumph สหภาพทั้งหลายรวมมาเข้มแข็งกล้ายึดชัย
Накия Вака Лави Вели Ваярус Other nations hold us up! Now, it is obsolete ชาติอื่นหยัดเราไว้ดี! เดี้ยวนี้ล้างสมัย
са слав сувивада ни рови са йо я Ideas, passions, and intentions of our fatherland เจตนาอารมณ์เจตานงความเป็นชาติเรา
Ми ки кей кагути сай ке ки союз We are one united and dominant! พวกเราเป็นหนึ่งเดียว และทรงพลังแข็งกล้า!
Припев
Chorus
คอรัส
Слався се шива наче Свободнае Ha! Be glorious, advance us. Hey! Our fatherland, free and sovereign! ฮา! จงรุ่งโรจน์ก้าวหน้าพวกเรา เฮ้! ปิตุภูมิเสรีของเรา!
Друшбы Нродов Ндочный Оплот!!!!! The steady stronghold of our friendship! ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของเรา!
дядя!!!! Хакипамане Фипан Си Лансайомая Ha! All the comrades attain victory. Hey! I, to you, am proud! ฮา! สหายทั้งปวงรับชัยชนะ เฮ้! ฉันปลื้มใจในตัวเธอ!
Канса Нису Комсайо Са Дедо Lead us to great triumph! (Third Verse Ends)(Has hoorah) นำเราไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ (หลังกลอนที่สามจบ)(มี ชโย)
Второй куплет
Second Verse
กลอนที่สอง
Соло Сики Фан Пор Лапу Сеспани When the light of freedom shines through the storm เมื่อแสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุมา
Я Пия Велики Нам говорит Озарил Great Piya illuminates the path for us ปิยะผู้ยิ่งใหญ่ หันส่องทางให้พวกเรา
На Права Долей на Проднал Народуи He brings the people to the right destination ท่านพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
я на пукина по вики нас водавил!! Do not despise anyone who sees you as an enemy! อย่ามาเกลียดคามใครมาเห็นเป็นศัตรู!
Три стиха
Three Verse
กลอนที่สาม
Йита Пхи Юньнан Оран Гу Сайота Dignified to have our great knowledge ภาคภูมิใจที่มี ที่ยิ่งใหญ่แนวคิดของเรา
Вилики Нампу Палепан Юакан Encourage and inspire us to be strong ปลูกใจพากำลังใจพวกเราให้แข็งแก่รง
Сайо У Вадо Вахаака Вирая We shall respect all institutions. พวกข้าจะเคารพต่อสถาบันทั้งหลายปวง
Субин Насай Химпепу Синита We shall lead all to prosperity! เราจะนำพาทุกอย่างไปสู่ความรุ่งเรือง!

On 25 February 2023 The Leader of The Union Announcement of changing the national anthem, new lyrics in the Three Verse.
The government has decided to change the lyrics at The Three Verse. Because in the decision to change the lyrics this time because the lyrics are too inconsistent. Therefore, there is an opinion that there has been a change lyrics at The Three Verse all new. with the stance of not using communism and turned to democratic socialism instead, after which the lyrics were completed on February 24. Proceed to be signed by the government on February 25th 2023.

Lyrics Anthem National Of New Capanesia (25/2/2023 - 9/12/2023)
Russian English Thai
Первый стих
First Verse
กลอนแรก
Саюз Нюруши Май Ринбочин Сайонин All unions come together to be tough and brave to seize triumph สหภาพทั้งหลายรวมมาเข้มแข็งกล้ายึดชัย
Саки Наванеди Виали Гая Русь! Other nations hold us up! Now, it is obsolete ชาติอื่นหยัดเราไว้ดี! เดี้ยวนี้ล้างสมัย
Славсуви саран ви мойи янола Ideas, passions, and intentions of our fatherland เจตนาอารมณ์เจตานงความเป็นชาติเรา
Едили, Макуши Саюз Ски Сайо! We are one united and dominant! พวกเราเป็นหนึ่งเดียว และทรงพลังแข็งกล้า!
Припев
Chorus
คอรัส
Слався Те Числа Наше Свободное Ha! Be glorious, advance us. Hey! Our fatherland, free and sovereign! ฮา! จงรุ่งโรจน์ก้าวหน้าพวกเรา เฮ้! ปิตุภูมิเสรีของเรา!
Друшбы Нродов Ндошины Оплот!!!! The steady stronghold of our friendship! ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของเรา!
дядя!!!! Йиялепия Чи Панмасаюз Наян Ha! All the comrades attain victory. Hey! I, to you, am proud! ฮา! สหายทั้งปวงรับชัยชนะ เฮ้! ฉันปลื้มใจในตัวเธอ!
Санна Вису Комсаюсслав Тейо!!! Lead us to great triumph! (Third Verse Ends)(Has hoorah) นำเราไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ (หลังกลอนที่สามจบ)(เชิดชโย)
Второй куплет
Second Verse
กลอนที่สอง
Сквош Коси Сила Нам Слоусе Свободие When the light of freedom shines through the storm เมื่อแสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุมา
Пияни велики нам сай озарил Great Piya illuminates the path for us ปิยะผู้ยิ่งใหญ่ หันส่องทางให้พวกเรา
На Правое Дело на Проднале Народа He brings the people to the right destination ท่านพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
Нема Гон Нинан Протки Сан Доновил Do not despise anyone who sees you as an enemy! อย่ามาย่ำยีให้มาเห็นเป็นศัตรู!
Три стиха
Three Verse
กลอนที่สาม
Бинсо Витайо Эде Пимайенмипи Space for dreaming and living ที่ว่างสำหรับความฝันและดำรงชีวิตได้
Мими Видим Дили Ранни Сани has opened up to us with the coming of age ได้เปิดกว้างแก่เราด้วยยุคสมัยเข้ามา
Намси Дутайо Нашан Веранасису Faith in the land has given us strength. ความเชื่อในแผ่นดินได้มอบความเข้มแข็งแก่เรา
Саюзви Славья Неан Линсаюз We shall lead all to prosperity! เราจะนำพาทุกอย่างไปสู่ความรุ่งเรือง!
Lyrics Anthem National Of New Capanesia (9/12/2023 - 27/12/2023)
Russian English Thai
Первый стих
First Verse
กลอนแรก
Земля великой чести неразрывных обстоятельств A land of great honor that never came. แผ่นดินเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่มิเคยมา
Саки Наванеди Виали Гая Русь! Other nations hold us up! Now, it is obsolete ชาติอื่นหยัดเราไว้ดี! เดี้ยวนี้ล้างสมัย
Славсуви саран ви мойи янола Ideas, passions, and intentions of our fatherland เจตนาอารมณ์เจตานงความเป็นชาติเรา
Едили, Макуши Саюз Ски Сайо! We are one united and dominant! พวกเราเป็นหนึ่งเดียว และทรงพลังแข็งกล้า!
Припев
Chorus
คอรัส
Слався Те Числа Наше Свободное Ha! Be glorious, advance us. Hey! Our fatherland, free and sovereign! ฮา! จงรุ่งโรจน์ก้าวหน้าพวกเรา เฮ้! ปิตุภูมิเสรีของเรา!
Друшбы Нродов Ндошины Оплот!!!! The steady stronghold of our friendship! ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของเรา!
дядя!!!! Йиялепия Чи Панмасаюз Наян Ha! All the comrades attain victory. Hey! I, to you, am proud! ฮา! สหายทั้งปวงรับชัยชนะ เฮ้! ฉันปลื้มใจในตัวเธอ!
Санна Вису Комсаюсслав Тейо!!! Lead us to great triumph! (Third Verse Ends)(Has hoorah) นำเราไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ (หลังกลอนที่สามจบ)(เชิดชโย)
Второй куплет
Second Verse
กลอนที่สอง
Сквош Коси Сила Нам Слоусе Свободие When the light of freedom shines through the storm เมื่อแสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุมา
Пияни велики нам сай озарил Great Piya illuminates the path for us ปิยะผู้ยิ่งใหญ่ หันส่องทางให้พวกเรา
На Правое Дело на Проднале Народа He brings the people to the right destination ท่านพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
Нема Гон Нинан Протки Сан Доновил Do not despise anyone who sees you as an enemy! อย่ามาย่ำยีให้มาเห็นเป็นศัตรู!
Три стиха
Three Verse
กลอนที่สาม
Бинсо Витайо Эде Пимайенмипи Space for dreaming and living ที่ว่างสำหรับความฝันและดำรงชีวิตได้
Мими Видим Дили Ранни Сани has opened up to us with the coming of age ได้เปิดกว้างแก่เราด้วยยุคสมัยเข้ามา
Намси Дутайо Нашан Веранасису Faith in the land has given us strength. ความเชื่อในแผ่นดินได้มอบความเข้มแข็งแก่เรา
Саюзви Славья Неан Линсаюз We shall lead all to prosperity! เราจะนำพาทุกอย่างไปสู่ความรุ่งเรือง!

On December 27, 2023, a new law was issued regarding National anthem and Royal anthem Piya Daengja Proposed to the HM The King to approve The lyrics have been changed to be consistent with the truth over time, so the old lyrics have to be deleted and received. An invitation from the university president Of the change of the lyrics, so on March 16, 2024, the latest lyrics were adapted to the mixed lyrics Old and new styles, our country is currently used Our country has also cut Russian lyrics because they are not used in vocals.

Lyrics Anthem National Of New Capanesia (27/12/2023 - Present)
Thai English
บทแรก
Fisrt Verse
แผ่นดินเกียรติยศอันหวงแหนแบ่งแยกมิได้
The land of honor is indivisible.
หล่อหลอมรวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวตลอดกาล
Formed together as one forever
เจตจำนงของความเป็นชาติชั่วปติภพกาล
The will of the eternal nation
แผ่นดินแห่งผู้กล้าหาญ เข้มแข็ง ทรงพลัง!
The land of brave, strong, powerful!
คอรัสแรก
Fisrt Chorus
จงรุ่งโรจน์ปิตุภูมิ!! เสรีรุ่งโรจน์ยืนยง!!
Glorious Fatherland!! Free, glorious, enduring!!
มิตรภาพเราคือประการอันมั่นคง!
Friendship, we are stable!
ฮ้า! ชัยชนะรุ่งโรจน์ยืนยง ฮู! พลังชาวปวงชนยืนยง
Victory, Glory, Endure!!! The power of the people Enduring!!!
นำบรรพบุรุษชาติไปสู่เหี้ยมหาญครั้งใหญ่
Lead the national ancestors to a great ruthless!!!
บทที่สอง
Second Verse
เมื่อแสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุมา
When the light of freedom shines through the storm
บรรพบุรุษชาติผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้พวกเรา
Great ancestors Shine the way for us
อันด้วยเกียรติยศ ความเป็นชาติของเราโดยธรรม
With honor Our nationality is justified
อย่ามาย่ำยีให้มาเห็นเป็นศัตรู!
Do not come to see the enemy!
คอรัสสอง
Second Chorus
จงรุ่งโรจน์ปิตุภูมิ!! เสรีรุ่งโรจน์ยืนยง!!
Glorious Fatherland!! Free, glorious, enduring!!
มิตรภาพเราคือประการอันมั่นคง!
Friendship, we are stable!
ฮ้า! ชัยชนะรุ่งโรจน์ยืนยง ฮู! พลังชาวปวงชนยืนยง
Victory, Glory, Endure!!! The power of the people Enduring!!!
นำบรรพบุรุษชาติไปสู่เหี้ยมหาญครั้งใหญ่
Lead the national ancestors to a great ruthless!!!
บทที่สาม
Thrid Verse
เราเห็นอนาคตของประเทศเราที่สดใส
We see the bright future of our country
ได้เปิดกว้างแก่เราด้วยยุคสมัยเข้ามา
Opened to us with an era coming in
ความเชื่อในแผ่นดินได้มอบความเหี้ยมหาญปวงชน
Belief in the land has bestowed upon all people
เราจะนำพาทุกอย่างไปสู่ความรุ่งเรือง!
We will bring everything to prosperity!
คอรัสสาม(ภาคจบ)
Thrid Chorus(End)
จงรุ่งโรจน์ปิตุภูมิ!! เสรีรุ่งโรจน์ยืนยง!!
Glorious Fatherland!! Free, glorious, enduring!!
มิตรภาพเราคือประการอันมั่นคง!
Friendship, we are stable!
ฮ้า! ชัยชนะรุ่งโรจน์ยืนยง ฮู! พลังชาวปวงชนยืนยง
Victory, Glory, Endure!!! The power of the people Enduring!!!
นำบรรพบุรุษชาติไปสู่ เชิด ชัย โย!
Bring the ancestors in to Hip!! Hoo!! Ray!!!!