National Anthem of Flandrensis

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
  (Redirected from National Anthem Flandrensis)
Jump to navigation Jump to search

The original anthem is "Le Retour des Princes Français à Paris" of the Kingdom of France (1815-1830). The Grand Duchy of Flandrensis adopted this song as National anthem on 28 May 2009 as Lang leve Flandrensis (Eng. Long Live Flandrensis).

Click here to listen to the anthem.

Text (in Dutch)

Lang leve Flandrensis

Uit frisse kelen schalt het lied

Aan Flandriaans land en volk gewijd

Dat vrijheid won door eigen kracht

Aan Flandrensis ‘t nieuwe land

Heb ik mijn hart verpand


Leve Flandrensis (3x)


Naar dit schoon, eenvoudig land

Gaan altijd mijn gedachten heen.

Wat schoons het vreemde mij ook biedt

Of waar ook richten zich mijn schee’n.

Van ver zend ik mijn groet

Geen land is mij zo zoet

Als Flandriaan met zijn eigen aard,

Mijn Flandrensis, liefste plek op aard


Leve Flandrensis (4x)