Empire of Austenasia/sv

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Austenasia, officiellt Imperiet Austenasia, är en autonom territoriell enhet som hävdar sin suveränitet, men som mer ofta benämns som mikronation av externa betraktare. Imperiet grundades på de Brittiska öarna, och förklarade sin självständighet från Storbritannien i september 2008. Det är ett land som består av trettio enklaver och exklaver av icke-angränsande land: tolv i Storbritannien, nio i Nordamerika, tre i Skandinavien, två i Sydamerika, två i Afrika, en i Australien och en på den Indiska subkontinenten.

Austenasia är den främsta diplomatiska och militära kraften i de Carshaltonska Nationerna. Många anser att Austenasia har varit den mest inflytelserika nationen i MikroWiki-communityn sedan mitten på 2014, efter att landet har tagit en framträdande roll i diplomatin i nämnda gemenskap under senare delen av 2011.