Micronatie

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
(Redirected from Micronation/nl)
Jump to navigation Jump to search
Foto van Sealand, een bekende micronatie.

Een micronatie is een politieke entiteit die beweert een soevereine staat te zijn, maar niet als zodanig wordt erkend door de bredere internationale gemeenschap. De grootte en het ontwerp variëren, evenals de beweerde bestaansreden. Meestal zijn micronaties kleiner dan enkele vierkante kilometers. Sommige oprichters zien het als een hobby, anderen nemen het serieus. Vanuit geografisch afgebakende micronaties streven de 'burgers' naar een vorm van politieke, economische of culturele onafhankelijkheid, soms resulterend in afscheidingsprojecten. Hoewel deze "staten" niet worden erkend, komt het voor dat de regering van het moederland geen juridische of militaire actie onderneemt en de beweerde "onafhankelijkheid" wordt getolereerd of getolereerd, zoals in het geval van Sealand of Rose Island.

Een micronatie kan ontstaan ​​of op zijn minst worden uitgeroepen op plaatsen op de kaart zoals verlaten booreilanden, afgelegen eilanden of stukken land tussen meanderende rivieren die de grens vormen tussen twee erkende staten en waarvan de koers is veranderd in de jaren nadat die grens werd vastgesteld . veranderd, zoals het geval was met Liberland, gelegen tussen Kroatië en Servië.

De term micronatie wordt ook gebruikt om virtuele vormen van een staat aan te duiden. Soms zijn deze gekoppeld aan een tv-programma. Het is een soort simulatie waarbij betrokkenen, zoals tv-kijkers, 'burgers' worden van deze virtuele staat.