Declaration of the Kingdom

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

The Kingdom Declaration is the document that announces the creation of the Kingdom of Krzakacja and the dissolved Kingdom of Lukland.

Kingdom Declaration (Deklaracja Królestwa
Created 24 June 2021
Ratified 27 June 2020
Authors Luke I
Signers Luke I

Text

English

Kingdom Declaration

I, King Luke, announce

 1. Dissolution of the Kingdom of Lukland,
 2. Establishing and establishing the Kingdom of Krzakacja,
 3. King Luke I becomes the first King,
 4. The laws in force in the Kingdom of Lukland and its institutions are dissolved,
 5. King Luke I should be crowned within 3 months
 6. The king should adopt a Kingdom Constitution within a year

The declaration should enter into force on the date of signing

Polish

Deklaracja Królestwa:

Ja Król Łukasz ogłaszam:

 1. Rozwiązanie Królestwa Luklandu,
 2. Powołanie i utworzenie Królestwa Krzakacji,
 3. Pierwszym Królem zostaje Król Łukasz I,
 4. Prawa obowiujące w Królestwie Luklandu jak i jego instytucje zostają rozwiązane,
 5. Król Łukasz I powinien być koronowany w ciągu 3 miesięcy
 6. Król w ciągu roku powinien uchwalić Konstytucję Królestwa

Deklaracja powinna wejść w życie z dniem podpisania