User talk:Nusabangsa45

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Halo

Perkenalkan, saya Nabil Ihsan dari Suwarnakarta mewakili Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia. Bolehkah meminta kontak WA terkini supaya anda boleh masuk ke dalam grup AIM? Terima kasih. Nabil nordamdie (talk) 15:30, 26 March 2020 (UTC)