User:MinistryOfForeignAffairsEncylopaedicRepresentationProject

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Confederate Mahusetan Flag.svg

Mahusiæ Supra!

Welcome,
You are located on the MicroWiki userpage of the Encyclopaedic Representation Project, a project jointly operated by the Ministry of Foreign Affairs and the Ministerial Department of International Promotion.
The purpose of this account is to maintain pages related to the Confederation of Mahuset in the MicroWiki community and keep them to a high editorial standards.
Most articles are primarily edited and maintained on the Royal Wiki. If you want to see the most up-to-date version of an article, that's the place to go.

Welkom,
U bevindt zich op de MicroWiki gebruikerspagina van het Encyclopedisch Vertegenwoordigingsproject, een project gezamenlijk geopereerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerieel Departement van Internationale Promotie.
Het doel van dit account is om pagina's gerelateerd aan de Confederatie Mahuset in de MicroWiki gemeenschap bij te houden en ze tot hoge redactionele normen te houden.
De meeste artikelen worden met name bewerkt en bijgehouden op de Koninklijke Wiki. Als u de meest bijgewerkte versie van een artikel wilt zien, is dat de plaats om heen te gaan.


This account is not User:Oxocero, nor do any claims made on this account represent him.
Dit account is niet Gebruiker:Oxocero, noch vertegenwoordigen claims gemaakt op dit account hem.