User:DukeOfDoctria

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Hello, I’m (as my name states) The Duke of Dortvia. Dortvia is a - duh - micronation between Slovenia and Croatia.

I’m fluent in Polish and English, learning Spanish. See you around.


Cześć, jestem Księdzem Dortvii. Dortvia jest mikronacja pomiędzy Chorwacji i Slovenia.

Mówię po Polsku i Angielsku, uczę się Hiszpańskiego. Dozobaczenia.