User:Ataberkakgn2017

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Ataberk AKGÜN KİMDİR

Büyük Türk İmparatorluğunun kurucusu ve bu günkü BTİ(Büyük Türk İmparatorluğu) ceza kanununu çıkaran kişi BTİ'yi kurdu