Talk:Vorstelijke Mar D'Israeli van Royan Bank

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Het controlegetal wordt verkregen door:

de rekeningidentificatie te nemen er de landcode achter te plaatsen alle letters te vervangen door twee cijfers gebaseerd op de volgorde in het Latijns alfabet beginnend met A=10, B=11, ..., Y=34, Z=35 twee nullen toe te voegen aan het einde dan de rest bij delen door 97 nemen (mod 97) het controlegetal is 98 min deze rest als het controlegetal kleiner dan 10 is, een voorloopnul toevoegen (controlegetal 1 wordt 01). Voorbeeld: voor een fictief Nederlands ING-rekeningnummer 1234567 is het IBAN NLxx INGB 0001 2345 67 (zie hieronder). Het controlegetal wordt als volgt berekend:

INGB0001234567 INGB0001234567NL 1823161100012345672321 ("A" = "10", "B" = "11", "C" = "12", ... ,"I" = "18", ... ,"N"="23", enz). 182316110001234567232100 182316110001234567232100 mod 97 = 78 98 - 78 = 20 Het IBAN zal dus NL20INGB0001234567 zijn.