QANIVI SİKİM AY NED QANIVI SİKİM

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
(Redirected from Nedlanders in Mahuset)
Jump to: navigation, search
BİR NƏFƏRRİY ÖLKƏ OLAR PEYSƏR?