Micronation/et

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Mikroriik (inglise keelsel viisil mikronatsioon) on poliitiline üksus, mis väidab, et on iseseisev riik, kuid pole tunnustatud selleks ülemaailmse kogukonna poolt. Mikroriike peetakse erinevaks tunnustamata riikidest, kuigi ei eksisteeri laialdaselt levinud arvamust, mis teeb mikroriigist mikroriigi, või eristab seda tunnustamata riigist. Enamasti luuakse mikroriike hobidena. Mikroriike, mille eesmärk on tunnustatud saada iseseisva riigina, nimetatakse setsessionistlikuteks, ning mikroriike millel puudub see eesmärk, simulatsioonilisteks mikroriikideks.

Mikroriigid on eksisteerinud juba 19. sajandist, millest tänapäevane mikroriiklus kogus populaarsust varajasel 21. sajandil. Selle populaarsuse kasvu on põhjustanud internetis tekkinud mikroriiklikud kogukonnad. Paljud tuntud mikroriigid, sealhulgas Sealand ja Liberland, eksisteerivad väljaspool seda kogukonda; kuid osad, nagu näiteks Austenaasia ja Molossia, võtavad tihti osa mikroriiklikest sündmustest. Suuremosa inglise keelt rääkivatest mikroriikidest on MikroViki sektori liikmed, mis loodi 2005. aastal.