Micronation/et

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

'Mikronatsioon on poliitiline üksus, mis väidab, et on iseseisev riik, kuid pole tunnustatud selleks ülemaailmse kogukonna poolt. Mikronatsioone peetakse erinevaks tunnustamata riikidest, kuigi ei eksisteeri laialdaselt levinud arvamust, mis teeb mikronatsioonist mikronatsiooni, või eristab seda tunnustamata riigist. Enamasti luuakse mikronatsioone hobidena. Mikronatsioone, mille eesmärk on tunnustatud saada iseseisva riigina, nimetatakse setsessionistlikuteks, ning mikronatsioone millel puudub see eesmärk, simulatsioonilisteks mikronatisoonideks.

Mikronatsioonid on eksisteerinud juba 19. sajandist, millest tänapäevane mikronatsionalism kogus populaarsust varajasel 21. sajandil. Selle populaarsuse kasvu on põhjustanud internetis tekkinud mikronatsionaalsed kogukonnad. Paljud tuntud mikronatsioonid, sealhulgas Sealand ja Liberland, eksisteerivad väljaspool seda kogukonda; kuid osad, nagu näiteks Austenaasia ja Molossia, võtavad tihti osa mikronatsionalistlikest sündmustest. Suuremosa inglise keelt rääkivatest mikronatsioonidest on MicroViki sektori liikmed, mis loodi 2005. aastal.