Kánit øv Nedlind/en-ned

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search
Kánit øv Nedlind
Flag of Nedland.png
Flag
Tamga of Nedland.png
Tæmgø

Anthem
Ål Hæl ðø Gloryәs Nedlind
Capital cityPølázu
Largest cityPaçižyø
Official language(s)Iňgliš
Frenç
Šlovedkyin
Spaniš
DemonymNedlandәr (Nůn); Nedlandik (Ajektiv)
GovernmentSošyøl demøkrat
- Geng(h)is KánTezvәr Yldselem Tömörkhan
- Hed ØdvězәrKán Kárgys vån Stәrnbәrg
LegislatureGræt Kurultě
- Last election - n/ø
Established29 Æpr 2015
23 Sep 2016 (az Kánit)
Population47 (8 Jun 2016)
Currencyn/ø
Time zone(YTK+1

Øffišyl sět

Ðø Kánit øv Nedlind (Šlovedkyin: Kantsvu Nidpodi, Norwyjyin: Khanatet Nedland), iz ø sesešyiønist měkronæšyәn lokætid prěmærly in ðø Wášiňtәn, D.K. æryø øv ðø Yunětid Stæts, bøt álso in six øðәr makronæšyәns. It iz ø formәr fedәrl membәr stæt øv ðø Empěyәr øv Pøráviø, bifor it diklærd indipendins ån Septembәr 23, 2016. It køvәrz ø totl øv ovәr 40 prěvit pråpәrtyz in ten køntryz. Ðø lokl gøvәrnmint iz prěmærly røn ån ø sošyәl demøkratik bæsis. It sisydid without Paravian øppruvl on September 23, 2016.

Patrik I, the empәrәr øv Pørávyø, wøz álso ðy empәrәr øv Nedlind du tu its forml kølonyl statøs wiþ Pørávyø. Hůevәr, ðat statøs iz mæd yvin mor øfišyl, nů ðat Nedlind iz wiþin Pørávyin såvәrn tæritory.

Diplomacy

Recognized; no diplomatic relations

Flag of Somaliland.png Somaliland

slin:State of Nedland