Invasie van Schwarzenburg/nl

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search
Invasion of Schwarzenburg
Sbloc1.jpg
Map of the location of the battle
Date23 december 2016
Location
Result Victory for the Black Eagle
Belligerents

Sbwappen.png Black Eagle

Dutch Peoples-Unionists

Ablackred.png Gelderland anarchist movement
Commanders and leaders

Sbflagge.jpg Fürst Bernard I

Rkflagge.png Helmuth I von Preußen
Henk Verstegen
Strength

Germanempire.png 3 artillery pieces Sbflagge.jpg 1 gunboat

1 artillery piece

1 gunboat

4 rowing boats

De invasie van Schwarzenburg was een mislukte poging van leden en sympathisanten van de Nederlandse volksunie krijgsmacht om het uitgeroepen vorstendom Schwarzenburg te vernietigen, de Zwarte adelaar te ontbinden en het eiland in de Bijland te bevrijden.

Voorgeschiedenis

Het vorstendom werd uitgeroepen op 22 september 2016. Het eiland waarop het vorstendom zich bevindt was altijd in handen geweest van de Nederlandse overheid en werd op 5 maart 2016 door vorst Bernard Schwarzenburg gekocht.

Dit zette kwaad bloed bij diverse Nederlandse inwoners rondom het eiland. Zij besloten zich te verenigen om het vorstendom op illegale wijze van de kaart te vegen onder de vlag van de Nederlandse volksunie en een onofficiële anarchistische beweging en tegelijkertijd de Zwarte adelaar te ontmantelen.

De invasieplannen van de Volksunie

De indringers waren van plan de aanval uit te voeren op vrijdagavond 23 december 2016. Op dat moment was er een geheime, edoch informele bijeenkomst gaande in Schloss Schwarzenburg op het eiland. Henk Verstegen, leider van deze exercitie, was van mening dat dit het best moment was om toe te slaan. De bijeenkomst was namelijk informeel en Verstegen meende dat, nu bijna alle leden van de Zwarte Adelaar bijeen waren in een gezapige toestand een overwinning zeker zou moeten zijn. De informatie over deze bijeenkomst werd verkregen die een spion had verkregen door Schloss Schwarzenburg een aantal weken voor de geplande inval binnen te dringen.

De inval

Op 23 december 2016 om 22:22 in de avond zetten de vier volgeladen roeiboten met veelal anarchistische avonturiers koers richting eilandstaat Schwarzenburg. Zij werden hierbij ondersteund door een provisorische kanonneerboot van de Volksunie.

Het duurde niet lang alvorens de wachters van de Zwarte Adelaar op het eiland activiteit signaleerden. Direct werden alle aanwezigen op het eiland gealarmeerd en in staat van opperste paraatheid gesteld. De Duitse, monarchistische fractie binnen de Zwarte Adelaar onder leiding van Helmuth I von Preußen had op dat moment al vier kleine kanonnen gereed staan rondom Schloss Schwarzenburg. Deze werden na het waarnemen van de invasiemacht direct gericht en geladen en ook het grote kanon in de top van de toren van het slot werd geladen en gericht.

De Duitse fractie van de Zwarte Adelaar vuurden als eerst twee kogels af, waarvan er één direct doeltreffend was. Eén roeiboot werd aan de voorkant geraakt en ging verloren. Vervolgens vuurde de gemotoriseerde kanonneerboot van de volksunie één schot af op het kleine jacht van Schwarzenburg (dat zojuist bemand was en al in beweging was). Deze werd daarbij geraakt aan de achterkant waarbij de olielamp op het achterdek werd verbrijzeld en er twee gewonden vielen.

Na dit tafereel wist één roeiboot het eiland te bereiken, ondertussen werden er door de kanonnen op het eiland diverse schoten gelost. Hierbij werd wederom een roeiboot geraakt, dat hierdoor de aftocht moest blazen. Het enige overgebleven roeiboot lag hopeloos achter op de rest en was niet in staat het eiland tijdig te bereiken. De bemanning van de enige roeiboot die het eiland wist te bereiken was kansloos en werd in de kraag gevat door de overmacht van Zwarte Adelaar-leden.

De kanonneerboot van de Volksunie poogde het eiland snel te bereiken maar doordat een afgevuurd schot van de Zwarte Adelaar voor een brand zorgde aan boord van de kanonneerboot moest ook deze de aftocht blazen. Hiermee was de invasie mislukt.

Gevolgen

De Zwarte Adelaar wist dat het over geluk niet te klagen had nadat de invasie succesvol was afgeslagen. Indien de volksunie zich beter georganiseerd hadden zou de eilandstaat waarschijnlijk zijn overlopen gezien het numerieke overwicht ten opzichte van de Zwarte Adelaar waarover de Volksunie beschikte. Aangezien de overwinning vooral te danken was aan de Duitse fractie van monarchisten onder leiding van Helmuth I von Preußen kreeg deze in de periode na de succesvol afgeslagen invasie steeds meer invloed binnen de Zwarte Adelaar.

De leden van de Zwarte Adelaar besloten geen aangifte te doen aangezien het bezitten van dergelijke wapens ten strengste verboden is volgens de Nederlandse wet. Het vorstendom Schwarzenburg dient zich namelijk aan de Nederlandse wet te houden.

De deceptie van de Volksunie versterkte de rancuneuze gevoelens onder de leden van deze organisatie. Echter was de organisatie verzwakt omdat veel leden na het debacle uit de Volksunie stapten aangezien zij niet meer bereidt waren risico's te nemen die erbij komen kijken om een dergelijke invasie in de toekomst te realiseren.