Dalton/da

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Dahsẅpilnu, pilfrafrärʼkörʼahssaʼ wäde Wedezjiberser'ko pilfra Dahsẅpilnu erʼwer ah ierʼWedezjiberser'ko pilfra 40 edesdigkosahwìdewer. Erʼw pahwer wedewìrʼwìded erʼnu edeahwsaʼ 2012 ahfrawedew aʼedeahẅwer pilfra erʼnuahkowerʼwìrʼwaʼ, ahnud ahw pilnüde zpilerʼnuw wjiseded beraʼ Rilgar Ompãstre papil sahwedew ipilwìded wpil wäde Wedezjiberser'ko pilfra Ahkedeberahẅ, äde sedefraw wäde nuahwerʼpilnu wpil koärʼedefrasaʼ Iahẅw Wedeahd, apilpedewìdew erʼẅ pahwer sahwedew zsahkowfra jinudedew wäde weraʼiberpilserʼko wjisede pilfra Ejiedìdenu Patricia I. Pilnu wäde 6th Dedeködeiberedew, wäde Edeizerʼwede pilfra Dahsẅpilnu pahwer derʼwerzpilwereded pilfra ahnud ah wedezjiberserʼkoahnu sijpilwìdewnuiedenuw erʼnuwerwahweded. Ah kopilnuwerwerʼwjiwerʼpilnuahs ipilnuahwkoåʼ pahwer kowedeahweded erʼnu sahwede Dedeködeiberedew 2013 perʼwa Jiwer Werẅweda. Ijiswerʼzsede zpilserʼwerʼkoahs zahẅwerʼedewer ahwede ahsspilpeded berjiw kojiwwedenuwsaʼ pilnusaʼ wppil edesdigerʼwerẅ.