Centrumpartij/nl

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
(Redirected from Centrumpartij (nl))
Jump to: navigation, search
Centre Party
Centrumpartij
Last PresidentBernardus Leschanz
Founded2015
HeadquartersServusburg
Membership  (2015)12
IdeologyPragmatism
Social liberalism
Political positionCentre
Official colorsViolet
Party flag
Fleurservusland0099.png

De Centrumpartij is een in 2015 opgerichte politieke partij in Servusland. Aanvankelijk werd gekozen voor de naam "Burgerlijke Volkspartij", naar idee van een oud-lid van de Beierse Volkspartij. Deze naam zou de partij aantrekkelijker maken voor een groter deel van de bevolking. Ook de namen "Pragmatische Centrumpartij", "Practic" en "PLUS" waren kandidaten. Uiteindelijk werd gekozen voor de meer concrete naam "Centrumpartij".

Programma

Enkele belangrijke programmapunten van de CP zijn:

  • De staat heeft een rol in het bevorderen van de persoonlijke vrijheid van burgers;
  • De partij staat voor een gemengde economie met socialistische en kapitalistische elementen;
  • Progressief belastingstelsel;
  • Het zuiveren van religieuze elementen uit de politiek (bijvoorbeeld het "bij de gratie Gods"), de politiek seculariseren;
  • De instroom van kansarme migranten naar het land direct stoppen;
  • Strenger straffen van discriminatie op basis van seksuele geaardheid, ook het hard aanpakken van weigerambtenaren;
  • Strenger controleren van haatzaaiende imams door staatsspionnen tijdens preken in moskeeën en strengere vervolging van "haatimams";

Standpunten

De Centrumpartij herkent de problemen van massamigratie en moslimfundamentalisme. De partij wil hiervoor pragmatische oplossingen en daar moeten volgens de partij helaas enkele concessies voor worden gedaan ten behoeve van de veiligheid. Eén oplossing is het controleren van moskeeën, de partij wil ervoor zorgen dat er bij preken regelmatig staatsspionnen aanwezig zijn die controleren of de teksten van imams niet teveel haat bevatten die tegen de waarden van persoonlijke vrijheid zijn gericht. De veiligheidsdiensten kunnen, indien nodig, de verdachte imams uitvoerig gaan inspecteren en zo de rotte appels verwijderen. De partij spreekt zich overigens uit tegen islamofobe standpunten maar zegt dat er nu pragmatische oplossingen nodig zijn voor problemen waar een groot deel van de islamitische gemeenschap niets aan kan doen. Door een genuanceerdere, praktische houding aan te nemen (in plaats van een agressieve en discriminerende houding) hoopt de partij een groter deel van de bevolking aan te spreken.

De partij heeft zich bovendien openlijk uitgesproken over de integratieproblemen en is bijvoorbeeld bezorgd over het feit dat vele tweede en derde generatie allochtonen' onvoldoende geïntegreerd zijn. De partij wil dit oplossen door een strengere repressie en het zwaarder straffen van delicten die tegen de waarden van persoonlijke vrijheid en democratie gericht zijn om zo een duidelijk signaal af te geven.

Ideologie

Op economisch terrein is de partij naar eigen zeggen sociaal-liberaal en wil de gemengde economie (met staats- en particuliere bedrijven) behouden. Voor de sociaal zwakkeren zullen er voldoende uitkeringen blijven bestaan en op bepaalde terreinen wil de partij privatiseren.

De partij heeft geen officiële ideologie (zoals het liberalisme of de sociaaldemocratie) en profileert zich nadrukkelijk als sociaal-liberaal of pragmatisch. Het klassieke denken in ideologieën is volgens de partij achterhaald.

Politieke commentatoren zijn het vaak oneens over hoe men de partij het best zou kunnen omschrijven qua ideologie. Sociaal-liberaal is de partij volgens velen in ieder geval zeker niet, omdat de partij er een aantal conservatieve standpunten op nahoudt. Anderen wijzen juist op de progressieve standpunten (bijvoorbeeld het bevorderen van persoonlijke vrijheid en seksuele diversiteit). Weer anderen menen dat de partij niet als progressief of conservatief te zien is, omdat de standpunten teveel uiteenlopen. In het politieke spectrum wordt de partij doorgaans als licht-progressief aangeduid. Wel zijn velen het erover eens dat de partij op economisch vlak als centristisch kan worden gekenmerkt, daar de partij er zowel sociaaldemocratische als liberale standpunten op nahoudt.

De fleur-de-lis verwijst naar centristische politiek. Het middelste lelieblad duwt de overige twee (links, socialisme en rechts, kapitalisme) naar de zijlijn.

De partijvlag slaat op de klassieke assenindeling (met een links/rechts-as en een progressief/conservatief-as) van het politieke spectrum, waarbij het partijlogo (de fleur-de-lis) in het midden staat. Ook dit is een verwijzing naar de centristische politiek van de Centrumpartij.

Paars is de kleur van de partij. Deze kleur ontstaat wanneer men de socialistische/sociaaldemocratische kleur rood met het liberale (of eventueel conservatieve) blauw mengt.