Abeldane Empire/sv

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search
Abeldanska Imperiet
The Abeldane Empire (English)

Abeldane flag.jpg
Flagga
GCOA AbelCom.png
Riksvapen

Motto
Deus Salve! (Lat)
Gud Välsigne! (Swe)
God Reigns! (Eng)Abelden, officiellt det Abeldanska Imperiet är en självutnämnd och självständig nation, i dagligt tal av utomstående ofta hänvisad till som en mikronation. Imperiet består av land i Nordamerika, Asien, Europa och Antarktis, och är en monarki med enkammarparlament. Huvudstäder är Pleston och Alexton, omgivna av Dubai, Förenade Arabemiraten och Florida, USA respektive. Abelden är en suverän stat och en absolut och konstituionell monarki under styre av Hans Kejserliga och Kungliga Majestät, Stephen och administreras av monarken och sagda enkammarparlament. Imperiet har äen sitt eget samvälde, som idag består av Alenshka, Legatia och Legabelden.

Imperiet är en "Fifth World" mikronation, med 11/12 poäng på Boodlesmythe-Tallini System och får 4.4/5 på David's Micronational Potential Index.

Geografi

Abeldanska Imperiet har idag fyra territorier och de är även i sig själva självständiga mikronationer.

Stater och samvälde

Imperiet har för närvarande två huvudstäder, sex städer, ett territorie och sex samväldesmedlemmar. Tidigare var Alenshka och Abelden en union, men bröt upp 14:e augusti 2014, och samväldet etablerades. Samväldet består av sju medlemsstater var en betydande del av Abelden till november 2015 när det istället blev en intermikronationell organisation. Alenshka grundades samma dag som Abelden, medan Legabelden och Darmania etablerades 26:e augusti 2014. Darmania övergavs och avlägsnades från samväldet den 27:e december 2014 då det inte längre tjänade något syfte för Abelden och samväldet. 22:e juni 2015 tillkännagavs det att Alenshka skulle uppgå helt i Abelden med land och titlar. Fram till att de officiella dokumenten är signerade så fortsätter Alenshka att vara en självständig stat.

Foto Namn Annekterat/Förenat Befolkning Representant
Cities
Pleston capital.jpg Pleston
6:e juni 2014
6 HKKM Stephen
Alexton capital.jpg Alexton
6:e juni 2014
2 HKKM Donald, Hertig av Pleston
Frostyland.png Frostyland
23:e augusti 2014
1 HKKM Stephen
Noflag.png Nayhemia
23:e augusti 2014
2 HKKM Rachel
Noflag.png Johnstown
9:e februari 2015
1 Damian Billbrough (Tillförordnad)
Noflag.png Brandburg
9:e februari 2015 (som territorie)
9:e february 2015 (som stad)
1 Damian Billbrough (Tillförordnad)
Territorier
Alenshkaflag.jpg Eastlands
10:e januari 2015 (som administrativ region)
12:e februari 2015 (som territorie)
3 HKKM Rachel
Abeldanska Samväldet
Alenshkaflag.jpg Kungadömet Alenshka
6:e juni 2014
3 HKKM Rachel (Generalguvernör)
Flag of Legatia.png Kungadömet Legatia
25:e december 2011 (Anslöt 28:e augusti 2014)
6 HKKM Rachel (Generalguvernör)
Flag of Legabelden.jpg Kungadömet Legabelden
14:e mars 2012 (Anslöt 28:e augusti 2014)
6 HKKM Stephen
Noflag.png Kungadömet Dolangrad
6:e januari 2014 (Anslöt 23:e september 2015)
2 HKKM Donald, Hertig av Pleston (Generalguvernör)
Noflag.png Förbundsrepubliken Demirelia
1:e augusti 2015
2 Ned Greiner
Noflag.png Demokratiska Republiken Suania
28:e september 2015
1 Raul Mendoca