Əli Seyidzadə

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search
Əli Seyidzadə
Personal information
Born 29.04.2002
Baku,Azerbaijan
Birth name Əli Seyidzadə
Citizenship Azerbaijani
Nationality Turk
Ethnicity Turk
Religion Quranist Islam
Military service
Allegiance Irevan Republic
In service 2016-2017,2018-...