İska Akaliazen - Yelakistan dostluk antlaşması

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

İska Akaliazen - Yelakistan dostluk antlaşması, 29 Şubat 2020 tarihinde İska Akaliazen ile Yelakistan arasında imzalanan bir tanınma ve dostluk antlaşmasıdır. Antlaşma ile iki ulus birbirini resmen tanımıştır. Antlaşmadan bir süre sonra İska Akaliazen - Yelakistan birleşme planı ortaya atılmış, ancak bu plan İska Akaliazen halkı tarafından reddedilmiştir. Antlaşma şu şekildedir:

Türkçe

Bu antlaşma, İska Akaliazen başkanı Arda Tavlar ve Yelaki Halk Cumhuriyeti başkanı Kağan Yurtseven tarafından onay verilmiştir.
1-) İki ülke çift taraflı olarak birbirini tanıyacaktır.
2-) İki ülke de birbirlerini dost olarak tanımlayacaktır
3-) İki ülke de birbirlerini dış politika ve kültür olarak destekleyecektir.
(29 Şubat 2020)

Anatolili

Bux barnewas, İska Akaliazen eşx caput Arda Tavlar i Yelaki İska'Respublik'caput Kağan Yurtseven xeaner.
1-) Tu patiar mliateni zik len zik.
2-) Tu patiar barşay uxarteni.
3-) Tu patiar politikar & kültür barnevasteni zik len zik.
(29 Şubat 12020)

English

This treaty is signed by president of İska Akaliazen, Arda Tavlar and president of Yelilakistan, Kağan Yurtseven.

1-) Two nations will recognize each other

2-) Two nations will recognize each other as allies.

3-) Two nations will help each other on culture and foreign policies.

(29 February 2020)