Treceţi batalioane române Carpaţii

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by Demontux (talk | contribs) at 17:45, 9 November 2013. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Treceţi batalioane române Carpaţii is the national anthem of the Romanian Empire.

Lyrics

Treceţi batalioane române Carpaţii
La arme cu frunze şi flori,
Ne-aşteaptă izbânda, Ne-aşteaptă şi fraţii
Cu inima la trecători.

Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai în noi!
Sărută-ţi copile părinţii şi fraţii
Şi-apoi să mergem la război

'Nainte, 'nainte spre Marea Unire,
Hotarul nedrept să-l zdrobim.
Să trecem Carpaţii, ne trebuie Ardealul
De-ar fi să ne-ngropăm de vii.

Cu săbii făcurăm Unirea din inimi,
Spre Alba cu toţii mergeam;
Toţi oamenii ţării semnau întregirea
Voinţa întregului neam

Cu toţii eram regimente române,
Moldova puterea o dă.
Fireasca unire cu patria mumă
Ne-a fost cel mai drept ideal