Principality of New Eiffel/xh

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by Z Luna Skye (talk | contribs) at 02:35, 21 March 2020. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ubunyani be-Eiffel intsha (UbEi; IsiNgesi: Principality of New Eiffel),[1] eyaziwa njenge-Eiffel instha, njenge-New Temporary kunye ne-New Finland ngumhlaba ozimeleyo obhengeziweyo okanye imicronion ebekwe kumantla ntshona weYurophu, umhlaba ovaliweyo phantse kuwo ngaphakathi eLondon, eNgilani. I-Eiffel entsha iyinkosi yomgaqo-siseko kunye nePrince Zarel I njengentloko yelizwe. Inani labemi li-5, nangona kunjalo inabemi abangama-24 bebonke. Idolophu enkulu yi-Új Repülő kwaye eyona dolophu inkulu yiNeeds. I-Eiffel entsha ineelwimi ezi-3 ezisemthethweni (isiNgesi ,isi-Afrikansi, i-Eiffellian entsha), iilwimi ezi-3 zesizwe (isiHungary, isiArabhu, isiZësøtix), kunye nezinye iilwimi ezintathu ezivunyiweyo (LOLspeak, Flemish, isiDutch). I-Eiffel entsha yasungulwa njengeziriphabliki nge-31 kaDisemba ngo-2017, kwaye yaziwa njenge-New Finland. I-Eiffel entsha yaba semthethweni ngokusemthethweni nge-11 ka-Agasti ka-2018, kwaye emva kwembali ende yezopolitiko nezopolitiko, I-Eiffel entsha yamiswa ngokusemthethweni ngomhla wama-30 ku-Agasti ka-2018. Umgaqo-siseko omtsha we-Eiffel intsha wamkelwa nge-1 Matshi 2019.

Izalathiso

Amakhonco angaphandle

Urhulumente

Ngokubanzi