Ceticilian Republic/hu

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by AquaticEE (talk | contribs) at 22:08, 6 March 2020. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

A "Gyetigyilia" egy mikronáció Németországban és már 2014-ben fogalmazták meg. Két tartományra osztották Sprelbuerg, az utóbbi Gyetigyilia-ból szétváltak 2018-05-08-ban. A Gyetigyilia Köztársaság, 2016-03-29-én alapult, azonban néhány hónapig tart, amíg az első alkotmányt hivatalosan ratifikálják. Gyetigyilia egy viszonylag fiatal nemzet, ezért csak mérsékelt mennyiségű jelentős történelem van.